MicroIntreprinderile si Legea Sponsorizarii

Prin amabilitatea firmei de contabilitate Ninval Expert va pun la dispozitie acest text:

Dragi prieteni,

Cum in luna decembrie suntem mai buni si facem fapte bune si legea ne ajuta sa fim mai buni si mai darnici  va informam ca in baza OUG 25/2018 putem face sponsorizari in limita a 20% din impozitul pe profit respectiv 20% din impozitul pe venitul  microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile respective.

Conditia este sa se faca plata/sponsorizarea  in trimestrul respectiv iar unitatile  nonprofit care primesc sponsorizarea sa fie acreditate  in baza Legii 197/2012.

5. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:
(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(14) Declarația informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.”

In cazul in care doriti sa faceti sponsorizari si valoarea depaseste limita celor 20% OUG da posibilitatea reportarii sumelor pentru perioade viitoare.

Am atasat acestui mail o lista a furnizorilor acreditati existenta pe site-ul Ministerului Muncii actualizata la 10.12.2018 ( actualizarile se fac periodic si de aceea este posibil ca anumite Asociatii sa nu fie in lista desi sunt acreditate ) si un contract de sponsorizare cu ASOCIATIA PAVEL (http://www.asociatiapavel.ro/) pe care noi o sustinem si daca nu aveti alte optiuni de sponsorizare va rugam sa ne fiti alaturi.

In baza OUG 18/2018 salariatii pot dona  lunar 2% din impozitul pe salariu catre unitati non profit.

Conditia este ca retinerea si plata catre unitatile non profit sa se faca de angajator in baza unei cereri scrise facute se angajat si ramane valabila 2 ani  fiscali consecutivi. 

21. La articolul 79, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: „(4) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului. (5) Opţiunea de la alin. (4) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.”

In cazul in  care doriti sa aplicati aceste prevederi legale si va putem ajuta va stam la dispozitie si vom considera aceste servicii ca fiind suplimentare contractului de contabilitate si salarizare.

Va multumim si va dorim  sarbatori linistite cu sanatate si fapte bune!

Fii bun si distribuie

Comments are closed.